Styret og komitéer

Borettslaget styres av komitéer og et styre som velges på selskapsforsamlingen.

Styret

Styret står for den daglige drift av borettslaget. Styret velges av selskapsforsamlingen. Hvis det er noe du lurer på eller vil ta opp, kan du snakke med et av styremedlemmene, ringe leder (tlf. 90 18 09 60) eller sende en e-post til styret@tkb.no.

 • Mikael Gullikstad, leder. E-post: styret@tkb.no, tlf.: 90 18 09 60
 • Solveig Hareide, nestleder
 • Nils Kobberstad, styremedlem 
 • Frode Tvinnereim, styremedlem 
 • Eira Bjørnstad Foss, styremedlem 
 • Sverre Winther, 1. varamedlem
 • Anette Moen 2. varamedlem
 • Anette Dahl 3. varamedlem 

Her kan du laste ned instruksdokumenter for styret

Kontrollkomité

Kontrollkomitéen overvåker styrets arbeid. Denne kan du snakke med dersom du mener at noe av det styret gjør er galt, eller dersom du mener at du blir urimelig behandlet.

 • Gunnar Grut, medlem 
 • Sigurd Stendal, leder 
 • Trine Gjessen, medlem
 • Lasse Berg Rihndal, varamedlem 

Tilsynsførere

Hver avdeling har sin egen tilsynsfører. Tilsynsførere har ansvar for fellesområdene i sin avdeling.

 • 1. avd.: Marit Magnussen og Andreas Wenk
 • 2. avd.: Mauritz Arne Olaussen og Olivier Herail
 • 3. avd.: Are Kristensen og Johan Storseth

Her kan du laste ned instruksdokumenter for tilsynsførere

Valgkomité

Valgkomitéen er ansvarlig for å foreslå kandidater til styret og kontrollkomitéen.

 • Lasse Berg Rihndal
 • Aina Moe 
 • Hege Wiggen